Macromo acquires a new key partner for further growth

Společnost Macromo získává nového klíčového partnera pro další růst

Po pouhých třech měsících působení na českém trhu jsme posílili svou pozici díky nově získané investici od soukromého investora Martina Radiny. Ten vede společnost Spadia, jednoho z největších poskytovatelů laboratorní medicíny v České republice. Nyní ve společnosti získal 6% podíl. Investici plánujeme využít k dalšímu pronikání na trh, podpoře růstu naší zákaznické základny a také k dalšímu rozvoji a expanzi na nové trhy nejen v Evropě. Tímto strategickým spojením jsme získali silné zázemí, které nám jako začínající společnosti umožní lépe se orientovat na trhu laboratorní diagnostiky. Zároveň budeme těžit ze zkušeností, které nám může nabídnout zavedený partner, a to jak v oblasti řízení, tak při uvádění nových produktů a technologií na trh.

Nejnovější vývoj na trhu preventivní péče

Přímý prodej našich genetických testů na českém trhu v posledních měsících roste o stovky procent. Naši prodejní strategii plánujeme zaměřit především na segment B2B zákazníků. Již jsme navázali spolupráci s předními lékárenskými řetězci a nemocnicemi, které budou naše testy distribuovat. Jednáme také s řadou firem, které chtějí nabízet testy DNA v kombinaci se systémem zdravotních doporučení Macromo jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů.

Nárůst výskytu chronických onemocnění a stárnutí populace zvyšuje poptávku po preventivní diagnostice a zejména po genetickém testování. Ale také zájem mladých a aktivních lidí o přesnější analýzu jejich zdraví pomocí technologií, jako jsou nositelné fitness trackery, také pomáhá urychlit již nevyhnutelnou pozitivní transformaci našeho systému zdravotní péče z reaktivního na preventivní.

"Testy DNA jsou užitečné v mnoha oblastech a lze očekávat, že časem dojde k posunu lékařské péče směrem k individuálnímu přístupu a poptávka poroste například mezi zdravými dospělými, kteří chtějí včas identifikovat nebo předcházet dědičným chorobám," dodává Martin Radina a vysvětluje svou motivaci podpořit společnost Macromo v jejím dalším růstu.