Working responsibly and safely not only with genetic results

Zodpovědná a bezpečná práce nejen s genetickými výsledky

Nejmodernější technologie v medicíně mají potenciál pomoci téměř ve všech aspektech lidského zdraví. Mohou zefektivnit prevenci, zpřesnit diagnostiku nebo optimalizovat léčbu.

 

"S rostoucím množstvím zdravotních dat roste i nezbytnost s nimi pečlivě a zodpovědně nakládat. Naším cílem je pomoci lékařům s informovanějším rozhodováním a jednotlivcům s porozuměním jejich zdraví."

 

Petr Štěpánek

Co-CEO, autor myšlenky Macromo

 

Komunikujeme rizika s opatrností a rozvahou

Naším cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o prevenci a aktivním přístupu ke zlepšení zdraví. Ne však za cenu toho, abychom riskovali, že způsobíme újmu na psychologickém zdraví našich klientů. Jsme lídrem v oblasti rostoucího trendu zpracování stále většího množství zdravotních dat. Genetické výsledky, které jsou určené pro uživatele naší mobilní aplikace nikdy nekvantifikujeme, jelikož by při tom mohlo dojít k významné misinterpretaci, obzvláště při snaze komunikovat detailní principy statistiky k široké veřejnosti. Všechny výsledky diskutujeme s genetiky a lékaři. Zaměřujeme se na to, abychom lidem ukázali, že genetika není vše. Je tomu právě naopak, faktorů, které rozhodují o našem zdraví je ve skutečnosti mnohem více. Naší vizí je proto propojit zdravotní data a nabídnout tak celistvý pohled.  

 

Zabýváme se nemocemi, kterým lze předcházet

Informace ohledně rizik onemocnění, o kterých se v dnešní době vyplatí vědět dopředu, vzhledem k jejich preventabilitě, poskytujeme jak uživatelům naší aplikace, tak lékařům. Nezabýváme se riziky, kterým nelze předcházet, nebo je nelze léčit, jelikož věříme, že jejich komunikace a řešení patří do rukou zkušeného lékaře, či genetika. Zároveň je nutno podotknout, že taková onemocnění jsou již velmi dobře zachycena naším současným zdravotním systémem. Naším cílem je zkvalitnit prevenci těch onemocnění, která jsou mnohdy řešena až poté co se rozvinou do závažných potíží.

Pomáháme lékařům k informovanějšímu rozhodování

S rostoucím množstvím vyšetřovacích metod, chytrých zařízení a laboratorních vyšetření roste také množství dat, která může lékař zohlednit při svém rozhodování. Věříme, že dostupnost většího množství dat zvyšuje šanci na včasnou diagnózu a efektivní léčbu, ale zároveň dělá proces rozhodování pro lékaře mnohem náročnější, jelikož je v něm potřeba pracovat s více faktory. Náš systém deterministicky
vyhodnocuje rozsáhlá data o zdraví z moderních metod jako je celogenomové sekvenování a prezentuje je lékařům v dále zpracovatelné podobě.

Medicína by měla být přesnější a cílenější

Medicína by se neměla držet rčení, že neexistuje člověk zdravý, ale pouze člověk nedostatečně vyšetřený. Naší snahou není podporovat neodůvodněné předepisování léků či vyšetření bez hlubšího smyslu či podezření. Právě naopak, přistupujeme k informacím o lidském zdraví analyticky, abychom mohli pomoci lékařům činit informovanější rozhodnutí, která jsou komplementární k současným procesům v lékařské praxi. Analyzujeme zdravotní anamnézu v kombinaci s genetickými riziky, výsledky krevních testů v čase a na základě toho dokážeme doporučit další preventivní kroky jak pro uživatele aplikace, tak pro spolupracující lékaře, kterým poskytujeme detailní doporučení.      

Podporujeme zodpovědný přístup ke genetickému testování

Množství hráčů na trhu, kteří poskytují genetické testování koncovým zákazníkům v několika posledních letech výrazně vzrostlo. Pozitivem je to, že se zvedá celkové povědomí o aplikaci této moderní metody v praxi, nevýhodou je však nízká kontrola nad kvalitou dodaných výsledků. Macromo jde snaze o regulaci tohoto odvětví na Evropském trhu naproti tím, že dobrovolně usiluje stát se zatím jediným řešením svého druhu, které bude registrováno jako zdravotnický prostředek podle nařízení EU MDR.    

Náš přístup k vědě a technologiím

Naše metodika vychází z důkladných, nerozporovaných studií od mnoha nezávislých autorů. Díky tomu si naše výsledky zachovávají objektivitu a transparentnost. Kromě toho používáme laboratorní technologie s kvalitou na úrovni odpovídající diagnostickým standardům. Náš přístup je sice technologicky pokročilý, ale pevně zakotvený v základních vědeckých principech a osvědčených postupech.

Nakládáme s daty bezpečně v rámci EU

Spolupracujeme s českou laboratoří SPADIA a německou laboratoří Eurofins Genomics. Všechna data jsou uložena na zabezpečeném uložišti v EU a nejsou nikdy spojena s identitou testovaného jedince, která je v našem systému pseudonymizována.

Budoucnost je tu, jenom není rovnoměrně distribuovaná

Přenášíme nejnovější metody z laboratoří a výzkumu do praxe tak, aby z nich dostali užitek jak běžní lidé, tak lékaři a jejich pacienti. S naším řešením prodlužujeme lidem aktivní zdraví, zprovozňujeme jinak téměř nefunkční systém prevence a děláme svět šťastnějším.